El Patronat de la Fundació Cultural Coll Bardolet està conformat per representants de diferents institucions públiques (Govern Balear, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Valldemossa) així com per la família i algunes amistats de l’artista.

Els membres del Patronat són els següents:

Presidenta
Sra. Olga Coll Vila

 

Patrons Nats
Hble. Sra. Catalina Solivellas Rotger, Directora General de Cultura del Govern de les Illes Balears
Hble. Sra. Isabel Maria Busquets Hidalgo, Consellera de Cultura, Patrimoni i Politica Lingüística del Consell Insular de Mallorca
Hble. Sr. Nadal Torres, Batle de Valldemossa

 

Patrons Vitalicis
Sr. Germen Coll Vila
Sra. Olga Coll Vila

 

Secretari i Patró Temporal
Sr. Felio J. Bauzá Martorell

 

Patrons Temporals
Sra. Birgit Arenz
Sr. Josep M. Balaguer Poblet
Sr. Manel Cifré Ramos
Sr. Gabriel Janer Manila
Sr. Josep Obrador Cladera
Sr. Sebastià Roser Pizá
Sr. Antonio Ruano Torres
Sr. Juan Lozano Manchado

 

Director

Jaume Bernat Adrover Artigues